Logo UE

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prestissimo:
Biznes międzynarodowy wobec globalizacji 4.0

Wrocław 20-21 maja 2019

Terminy i opłaty

 • 28.02.2019 – Przesłanie karty zgłoszeniowej oraz tematu referatu
 • 20.03.2019 – Wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie dowodu jej dokonania
 • 15.04.2019 – Przesłanie artykułu w szablonie na adres e-mail koordynatora konferencji oraz dodatkowo samodzielne wprowadzenie do Systemu Elektronicznego Naboru i Recenzowania artykułów naukowych SENIR (instrukcja oraz szablon dostępne tutaj)
 • 20-21.05.2019 - Konferencja

Opłata konferencyjna wynosi 700 zł.

 • W tym:
 • - 200 zł – koszt udziału w konferencji
 • - 500 zł – koszt publikacji w języku polskim (w razie negatywnej recenzji nie podlega zwrotowi)
 • W przypadku publikacji w języku angielskim obowiązuje dodatkowa dopłata w wysokości 100 zł (z uwagi na zwiększone koszty wydawnicze).
 • Rachunek bankowy: 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
 • z dopiskiem: „Konferencja MSG_GLOB”.
 • The publishing fee for foreigners is 100 EUR.

 • Bank account in EUR:
 • IBAN: PL 21 1240 3464 1978 0010 7730 2754
 • SWIFT: PKOPPLPW
 • Bank Pekao S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
 • Dane kontaktowe

  Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław
  tel. (071) 3680 186
  fax (071) 3680 225

  Koordynator konferencji:
  dr hab. Wawrzyniec Michalczyk
  e-mail: wawrzyniec.michalczyk@ue.wroc.pl