Logo UE

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prestissimo:
Biznes międzynarodowy wobec globalizacji 4.0

Wrocław 20-21 maja 2019

Tematyka

Problematyka konferencji - będącej jednym z najstarszych i największych w naszym kraju spotkań naukowych - poświęcona jest szeroko rozumianym zagadnieniom międzynarodowych stosunków gospodarczych, a w szczególności regionalizacji, globalizacji, inwestycjom zagranicznym i handlowi międzynarodowemu.

Wybór tej tematyki i jej konsekwentna kontynuacja nie są przypadkowe. Regionalizacja i globalizacja stanowią najbardziej charakterystyczne cechy współczesnego rozwoju. W przeszłości traktowane były jako przeciwstawne sobie zjawiska. Współcześnie dominuje przekonanie, że pozostają one w ścisłym związku i nikt, kto dąży do sukcesu gospodarczego w szerszej skali, nie może od tego abstrahować. Wydaje się również, że lansowane do niedawna stwierdzenie mające stanowić determinantę postępowania wielkich korporacji „tyle lokalnego, co konieczne, a tyle globalnego, co możliwe” uległo dezaktualizacji. Obecnie strategia ich działania coraz bardziej ma charakter holistyczny i stanowi dialektyczne połączenie czynników regionalnych i globalnych, wśród których na pierwszy plan wysuwają się związane z badaniami i rozwojem oraz wdrożeniem innowacji, natomiast tracą na znaczeniu tradycyjne czynniki.

Zgłaszane na konferencję referaty dotyczą bardzo różnych aspektów regionalnych i globalnych, odnoszą się również do różnych podmiotów. Rozważania na szczeblu mikro-mikro, mikro, regionów, krajów, ugrupowań i regionów świata oraz całej gospodarki światowej, wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. To bogactwo treści, a także niezwykle barwnych i oryginalnych wniosków, decyduje także o wartości publikacji konferencyjnej i powinno sprawić, że sięgać po nią będą zarówno poszukujący natchnienia badawczego, jak i studiujący, zainteresowani poznaniem różnych aspektów współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Celem konferencji jest nie tylko popularyzacja wyników badań, ale również integracja środowiska naukowego zajmującego się tematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Dane kontaktowe

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (071) 3680 186
fax (071) 3680 225

Koordynator konferencji:
dr hab. Wawrzyniec Michalczyk
e-mail: wawrzyniec.michalczyk@ue.wroc.pl