Logo UE

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prestissimo:
Biznes międzynarodowy wobec globalizacji 4.0

Wrocław 20-21 maja 2019

Organizatorzy

Organizatorem konferencji jest Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, jednostka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania naukowe Katedry koncentrują się na: polskim handlu zagranicznym, zmianach jego dynamiki, struktury i czynnikach determinujących go po wejściu do UE, internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstw i gospodarek, internacjonalizacji i globalizacji regionu dolnośląskiego, wpływie funduszy polityki strukturalnej UE na rozwój przedsiębiorstw i regionów, międzynarodowych przepływach gospodarczych. Katedra jest również odpowiedzialna za kształcenie na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz International Business.

Pomysłodawcą konferencji i jej głównym organizatorem przez 31 lat był prof. dr hab. Jan Rymarczyk, będący również założycielem i wieloletnim kierownikiem Katedry MSG. Od roku 2015 tradycję organizacji tego ważnego wydarzenia - odbywającego się nieprzerwanie od 1984 r. corocznie w maju - kontynuuje prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, pełniąca również funkcję kierownika Katedry MSG oraz Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą UE we Wrocławiu.

Konferencja służy nie tylko popularyzacji wyników badań, ale również integracji środowiska naukowego. Uczestniczy w niej średnio około 150-200 przedstawicieli wszystkich polskich i kilku zagranicznych ośrodków akademickich zajmujących się problematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także reprezentantów świata biznesu, polityki i samorządu terytorialnego. W ciągu wielu lat konferencja ugruntowała swoją pozycję i stała się jednym z najbardziej popularnych i cenionych w swoim środowisku wydarzeń naukowych.

Komitet organizacyjny


  • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

  • dr hab. Wawrzyniec Michalczyk

  • mgr Ewa Kozłowska

Dane kontaktowe

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (071) 3680 186
fax (071) 3680 225

Koordynator konferencji:
dr hab. Wawrzyniec Michalczyk
e-mail: wawrzyniec.michalczyk@ue.wroc.pl