Logo UE

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prestissimo:
Biznes międzynarodowy wobec globalizacji 4.0

Wrocław 20-21 maja 2019

Komitet Honorowy

 • Prof. dr hab. Jan Rymarczyk
 • Przewodniczący

 • Prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Uniwersytet Łódzki

 • Prof. dr hab. Bogusław Fiedor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • Prof. dr hab. Elżbieta Gołembska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Marian Gorynia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Prof. dr hab. Bohdan Jeliński
 • Uniwersytet Gdański

 • Prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dane kontaktowe

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (071) 3680 186
fax (071) 3680 225

Koordynator konferencji:
dr hab. Wawrzyniec Michalczyk
e-mail: wawrzyniec.michalczyk@ue.wroc.pl