Logo UE

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prestissimo:
Biznes międzynarodowy wobec globalizacji 4.0

Wrocław 20-21 maja 2019

Zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Prestissimo - Biznes międzynarodowy wobec globalizacji 4.0”, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Pierwszy dzień Konferencji poświęcony zostanie prezentacji referatów będących rezultatem prac naukowo-badawczych. Ich problematyka jak co roku będzie ściśle związana z przemianami strukturalnymi i systemowymi zachodzącymi w gospodarce światowej i polskiej, a także w regionach, w tym dolnośląskim. Wiele miejsca zostanie poświęcone zagadnieniom polityki proeksportowej, handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych.

Tradycją tych spotkań jest aktywny udział pracowników naukowych ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz z zagranicy, przedstawicieli administracji państwowej, biznesu i mediów.

Drugi dzień Konferencji przeznaczony będzie na dyskusję dotyczącą kwestii dydaktycznych. Tematyka obrad będzie dotyczyła kształcenia w obszarze szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szczególności wyzwań, jakie niesie reforma szkolnictwa wyższego w Polsce. Spotkania takie organizowane są cyklicznie przez główne ośrodki zajmujące się nauczaniem w tym obszarze, a ich celem jest doskonalenie programów i organizacji studiów poprzez międzyuczelnianą wymianę poglądów i doświadczeń.

Mając nadzieję na Państwa uczestnictwo zachęcamy również do przygotowania artykułu związanego z tematem konferencji. Nadesłane teksty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w „Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (obecnie 10 punktów według klasyfikacji ministerialnej).

We invite you cordially to take part in the 36th International Scientific Conference, entitled “Prestissimo - International business facing globalisation 4.0”, which is going to be held on the 20th-21st of May 2019 at the Wroclaw University of Economics, Poland. The scope of the conference covers such topics as: economic policy in the global environment, economic integration, regionalisation, evolution of international division of labour, new global monetary order, migrations, international security, the European Union, international business, multinational corporations, global marketing etc. The conference takes place every year in May and is organised by the Department of International Economic Relations. We also kindly offer a possibility to publish a conference paper in “Research Papers of Wroclaw University of Economics” (the fee for foreigners is 100 EUR). Please feel free to contact via e-mail or via phone.

prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
Kierownik Katedry

Dane kontaktowe

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (071) 3680 186
fax (071) 3680 225

Koordynator konferencji:
dr hab. Wawrzyniec Michalczyk
e-mail: wawrzyniec.michalczyk@ue.wroc.pl