Logo UE

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

XXXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prestissimo:
Biznes międzynarodowy wobec globalizacji 4.0

Wrocław 20-21 maja 2019

Poprzednie edycje konferencji

14.05.2018 Gospodarka światowa XXI wieku. Wyzwania i perspektywy
21.09.2017 Globalne i regionalne problemy w gospodarce światowej drugiej dekady XXI wieku
16.05.2016 Wolny handel i szybki rozwój. Współczesne priorytety w gospodarce światowej
18.05.2015 Jabłko niezgody - współczesne problemy gospodarki światowej
12-13.05.2014 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach
20-21.05.2013 Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie
14-15.05.2012 Handel i inwestycje w semi-globalnym otoczeniu
16-17.05.2011Globalne i regionalne uwarunkowania międzynarodowych przepływów gospodarczych
17-18.05.2010Globalny i regionalny handel i inwestycje
18-19.05.2009Globalizacja - regionalizm - lokalizacja
19-20.05.2008Regionalizacja globalizacji
21-22.05.2007Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie
22-23.05.2006Integracja a globalizacja
23-24.05.2005Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
24-25.05.2004 Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej

Dane kontaktowe

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (071) 3680 186
fax (071) 3680 225

Koordynator konferencji:
dr hab. Wawrzyniec Michalczyk
e-mail: wawrzyniec.michalczyk@ue.wroc.pl