Logo UE

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

XXXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Gospodarka światowa XXI wieku
Wyzwania i perspektywy

Wrocław 14 maja 2018

Zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy”, która odbędzie się w dniu 14 maja 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Problematyka konferencji jak co roku będzie ściśle związana z zachodzącymi w gospodarce światowej i polskiej przemianami strukturalnymi i koniunkturalnymi, a przede wszystkim problemami i wyzwaniami, przed jakimi stoi współczesna gospodarka, w ujęciu regionalnym i globalnym. Wiele miejsca zostanie poświęcone zagadnieniom polityki proeksportowej Polski oraz inwestycjom zagranicznym.

Tradycją tych spotkań jest aktywny udział pracowników naukowych ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce i z zagranicy, przedstawicieli administracji państwowej, biznesu i mediów.

Mając nadzieję na Państwa uczestnictwo zachęcamy do przygotowania artykułu związanego z tematem konferencji. Nadesłane teksty, po pozytywnej recenzji, zostaną umieszczone w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10 punktów według klasyfikacji ministerialnej).

We invite you cordially to take part in the 35th International Scientific Conference, entitled “World Economy of the 21st Century – Challenges and Perspectives”, which is going to be held on the 14th of May 2018 at the Wroclaw University of Economics, Poland. The scope of the conference covers such topics as: economic policy in the global environment, economic integration, regionalisation, evolution of international division of labour, new global monetary order, migrations, international security, the European Union, international business, multinational corporations, global marketing etc. The conference takes place every year in May and is organised by the Department of International Economic Relations. We also kindly offer a possibility to publish a conference paper in “Research Papers of Wroclaw University of Economics” (the fee for foreigners is 100 EUR). Please feel free to contact via e-mail or via phone.

prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
Kierownik Katedry

Dane kontaktowe

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (071) 3680 186
fax (071) 3680 225

Koordynator konferencji:
dr hab. Wawrzyniec Michalczyk
e-mail: wawrzyniec.michalczyk@ue.wroc.pl